top of page

Stichting Hulpfonds Ontwikkelingslanden in Afrika:

 • RSIN: 8027.13.683

 • Bestuur

  • Voorzitter:            Dhr. W. Kobben​

  • Secretaris:            Dhr. H. Fransen​

  • Penningsmeester:  Rotary Club Sittard

 • Beleidsplan: De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen van gelden en goederen, het geven van voorlichting en advies.

 • Beloningsbeleid: Het bestuur van "Stichting Hulpfonds Ontwikkelingslanden in Afrika" ontvangt geen vergoeding en werkt volledig op vrijwillige basis.​

 • Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van steun op het gebied van (medische) zorg en onderwijs aan met name in Afrikaanse ontwikkelingslanden gevestigde instellingen en personen.

 

 • Activiteiten: De stichting heeft als voornaamste activiteit het runnen  van een sponsorprogramma voorde lagere schoolopleiding van weeskinderen aan een kostschool in Mbarrara in Oeganda. Wij zoeken ieder jaar opnieuw een aantal sponsoren die bereid zijn om gedurende zeven jaar de kosten voor opleiding en verblijf aan de school van een weeskind te bekostigen. De stichting verzorgt de werving van de sponsoren,  het opstellen van de notariële stukken en de overeenkomsten met de school, de correspondentie en de rapportages over de voortgang van de kinderen. Op dit moment omvat het programma 67 kinderen en is er een geldstroom mee gemoeid van circa vijftienduizend euro jaarlijks.

 • Daarnaast ondersteunt de stichting financieel diverse goede doelen die zich aandienen middels een lezing of anderszins bij Rotaryclub Sittard. Overigens zijn de daarvoor beschikbare middelen beperkt.

shutterstock_131007530.jpg

S.H.O.L.i.A.   Sittard, The Netherlands

OVER ONS

bottom of page