top of page

Coloma Orphans, Oeganda

Rotaryclub Sittard organiseert sinds 2010 de sponsoring van de opleiding van een aantal meisjes op de Coloma Primary School bij Mbarara in Oeganda. In het Coloma Orphans Programma worden tot nu toe 90 kinderen gesponsord, c.q. zijn gesponsord als ze de opleiding inmiddels hebben afgerond.

​​Eenieder die dat wil kan, als individu of als bedrijf/organisatie, één of meerdere kinderen sponsoren.

Het sponsorprogramma is nadrukkelijk ook voor deelnemers van buiten de Rotary toegankelijk en inmiddels is dan ook meer dan de helft van de sponsoren geen lid van een Rotaryclub. Iedere sponsor bindt zich voor 7 jaar, zodat niet tussentijds het betreffende kind van school hoeft te worden gestuurd omdat er geen geld meer is.......

Voor de groep die begin 2018 van start gaat bedraagt de vaste jaarlijkse bijdrage € 300,- per jaar per kind. Dit bedrag is fiscaal volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Elk jaar wordt de sponsor geïnformeerd over de vorderingen die het kind maakt. De sponsor krijgt natuurlijk ook een aantal andere basisgegevens over ‘zijn/haar’ kind.

Rotaryclub Sittard onderhoudt nauwe contacten met de school en in 2009, 2014 en 2020 hebben leden van de club en partners een bezoek gebracht. Ook sponsors en andere geïnteresseerden 

zijn altijd welkom op de school om met eigen ogen te zien wat er gedaan wordt met de sponsorgelden. Zo heeft in 2017 en 2018 een van onze sponsoren, die om een andere reden in de buurt was, eveneens een bezoek gebracht.

Daarnaast brengen de zusters, als ze met verlof of in verband met fondsenwerving toch in Europa zijn, een bezoek aan de Rotaryclub. Voor het laatst is dit nog gebeurd in augustus 2016. Uiteraard worden bij die bezoeken alle sponsoren uitgenodigd.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, of geïnteresseerd bent om deel te nemen aan ons sponsor programma, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@rotaryclub-sittard.nl

Neem contact met ons op

Adres

Mbarara, Oeganda

0°33'25.3"S 30°35'20.4"E

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page