top of page

The Daughters of Mary and Joseph

Aanvullende informatie over de congregatie 'The Daughters of Mary and Joseph ' die de Coloma Primary School hebben opgericht.

In 1959 is de congregatie The Daughters of Mary and Joseph -  een internationale zusterorde met haar oorsprong in België - begonnen met een van een middelbare (kost-)school voor meisjes in West-Oeganda. Die school, een van de betere in Oeganda, is inmiddels overgedragen aan een andere organisatie en de congregatie is in 2010 gestart met een nieuwe school, de Coloma Primary School die gericht is op lager onderwijs. De school heeft een boarding (kostschool) gedeelte voor meisjes en is in het dagonderwijs ook toegankelijk voor jongens.

De congregatie vindt ‘education of the whole person’ van essentieel belang;  daarom  is er niet alleen aandacht voor de intellectuele ontwikkeling van het kind. De kinderen worden  ook onderwezen in zaken als huishoudkunde, landbouw en allerlei soorten handenarbeid . En er is natuurlijk tijd voor sport en ontspanning........

The Daughters of Mary and Joseph.jpg

......... De congregatie legt de nadruk op het opleiden van meisjes omdat dat nog weinig prioriteit heeft in deze traditionele omgeving. Op het platteland worden meisjes vaak al uitgehuwelijkt zodra ze in de puberteit komen.

Oeganda heeft veel weeskinderen ten gevolge van de zeer vele HIV/AIDS-slachtoffers, en andere ellende. Die kinderen zijn zonder hulp van buiten vaak volkomen kansloos. Daarom richt ons programma zich met name ook op hen.

Oeganda – district Mbarara:

                                                       

                                                            Oeganda, Oost-Afrika ligt op de evenaar. Het aantal inwoners wordt geschat op ca. 35 miljoen mensen.

                                                        Mbarara is een district in Zuid-West-Oeganda, ongeveer 300 km van de hoofdstad Kampala.

                                                        In de stad Mbarara wonen ongeveer 200.000 mensen. Het is een vruchtbaar gebied waar onder andere

                                                        bananen, gierst, bonen, zoete aardappels en pinda’s worden verbouwd. In het gebied wordt ook behoorlijk

                                                        wat vee gehouden. Veel gezinnen zijn groot (8 tot 10 kinderen) en vaak straatarm en er zijn relatief

                                                        veel aids-wezen.

                                                        Er is grote behoefte aan een goede lagere school in het district. Analfabetisme is er wijd verspreid. Na een

                                                        grondig vooronderzoek in het eerste decennium van deze eeuw zijn de zusters tot de conclusie gekomen

                                                        dat de behoefte aan een school en een gezondheidsvoorziening in dit gebied groot is. Zij concentreren zich

                                                        nu eerst op de school met mogelijk later een toevoeging van een kleine medische hulppost.

                                                        De school is gelegen in de buurt van een klein vliegveld zo’n 20 km noordwestelijk van

                                                        Mbarara-stad ( Google Earth: 0°33'25.34"S, 30°35'20.44"E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie en doelen:                          

De missie is om leerlingen te ondersteunen met een kwalitatief goede opleiding in een gunstige omgeving. Het doel is hen relevantie vaardigheden voor een kansrijke toekomst bij te brengen. De zusters zien dit verwezenlijkt in een gemeenschap waarin kinderen een unieke, kwalitatief hoogwaardige opleiding krijgen waarin ze waarden, normen en competenties ontwikkelen waardoor ze in hun eigen levensonderhoud kunnen (gaan) voorzien. De strategische doelen van het project zijn:

- Kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan kinderen, vooral meisjes maar ook jongens (die laatste voorlopig alleen in dagschool)

- Waarden, normen en competenties overbrengen naar de kinderen, die relevant zijn in de Oegandese samenleving, en waarmee ze na het doorlopen van de school aan hun toekomst kunnen werken.

- Een innovatief programma van activiteiten aanbieden om ze zo te ondersteunen bij hun lange-termijn beroepsmatige ontwikkeling.

- Werkgelegenheid bieden aan de lokale bevolking; onder andere aan planners, bouwers, schoonmakers, leraren en ondersteunend personeel.

De school is eigendom van de congregatie van de Daughters of Mary and Joseph. De doelgroep voor de school zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. De nadruk ligt, zoals eerder aangegeven, op meisjes. De kinderen zijn grotendeels intern (kostschool), maar er is ook een dagschoolgedeelte voor kinderen (hier zijn ook jongens welkom) uit de directe omgeving van de school.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Reeds in 2003 heeft de congregatie het stuk land, waar het project op gerealiseerd wordt, aangekocht. Men is toen ook meteen begonnen met het creëren van een veilige omheining en het aanplanten van bananen, bonen en pinda’s. En nu is men gefaseerd bezig met het neerzetten van de diverse gebouwen. De hoofdgebouwen zijn klaar en er wordt nu gewerkt aan een gebouw met slaapzalen en een tweede onderkomen voor leerkrachten en hun familie.

Sinds begin 2010 wordt er les gegeven en inmiddels hebben de eerste kinderen de school met goed gevolg verlaten. In de landelijk verplichte eindtoets voor schoolverlaters van de lagere scholen scoren de “Coloma-kinderen” over het algemeen zeer goed en deel van de kinderen stroomt ook door naar het middelbaar onderwijs. De school heeft inmiddels een heel sterke reputatie opgebouwd en er is nu al een wachtlijst voor 2018.

De zusters zijn zich heel erg bewust van de sterktes en zwaktes van het project. Als sterktes noemen zij onder andere dat ze eigenaar zijn van het land, een reputatie hebben als goede opleiders, dat er water is, en vrede. Verder zijn er zeer veel kinderen in de omgeving die hunkeren naar scholing en zien de zusters mogelijkheden om hun kennis uit te dragen naar andere schoolorganisaties in de omgeving. Belangrijkste zwakte is de voortdurende dreiging van gebrek aan geld om alle fases van het bouwproject te voltooien. Fondsenwerving in Europa en de USA is daarom een belangrijk issue.

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan ons sponsor programma, neem dan gerust contact met ons op via info@rotaryclub-sittard.nl

Mbarara district Uganda
bottom of page